Biura podatkowe i rozliczenia zagraniczne

Biuro podatkowe Biura podatkowe oferują szereg interesujących usług, między innymi: zajmują się sporządzaniem audytów, opinii i ekspertyz podatkowych, biorą udział w kontroli podatkowej oraz skarbowej, zastępują klienta w sporach z organami podatkowymi oraz w procesach sądów administracyjnych (WSA, NSA) i wyprowadzają zaległości podatkowe.

Przy rozliczaniu dochodów uzyskanych za granicą, procedura jest o wiele bardziej skomplikowana. Wówczas należy samodzielnie ustalić kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, należy ustalić czy podlegamy obowiązkowi podatkowemu w Polsce, następnie musimy dowiedzieć się jak możemy rozliczyć osiągnięte dochody, jeżeli nadal miejscem zamieszkania jest Polska. Dalej, powinniśmy wybrać odpowiednią metodę obliczania dochodów, sposób przeliczenia ich na złotówki oraz obliczenia kwoty przeznaczonej na zapłacony podatek. Dodatkowo, powinniśmy zasięgnąć informacji o tym, kiedy zagraniczne dochody muszą się pojawić w polskim zeznaniu oraz powinniśmy prześledzić ewentualne zmiany w przepisach dotyczących rozliczeń zagranicznych.

W Polsce, pracownicy są zobowiązani do płacenia podatków od wszystkich dochodów, nawet od zagranicznych, jednak zasady opodatkowania mogą zmienić dwustronne umowy zawarte między Polską, a innymi krajami. Pozwalają one pomniejszyć wysokość podatków poprzez zwolnienie z opodatkowania w jednym z krajów lub przez zastosowanie specjalnych metod obliczania podatków w obu krajach.